[Thinlinc-announce] ThinLinc LiveCD Technology Preview

Peter Åstrand astrand at cendio.se
Fri Apr 1 16:24:10 CEST 2005


  This message is in MIME format.  The first part should be readable text,
  while the remaining parts are likely unreadable without MIME-aware tools.

--789237761-1029110337-1112342395=:18061
Content-Type: TEXT/PLAIN; CHARSET=iso-8859-1; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8BIT
Content-ID: <Pine.LNX.4.61.0504011020381.18593 at maggie.lkpg.cendio.se>


(An english version follows.)

Samtidigt som ThinLinc 1.4.0 släpps så presenterar vi en helt ny produkt: 
ThinLinc LiveCD. Genom att starta hela operativsystemet från en CD så kan 
LiveCDn tillhandahålla en fullständigt säker miljö för ThinLinc-klienten, 
och är immun mot virus, "spyware" och annan typ av skadlig programkod som 
kan finnas på PC:ns hårddisk. ThinLinc LiveCD är idealisk för 
distansanvändare. Den baseras på den prisbelönta mjukvaran KNOPPIX.

ThinLinc LiveCD kan anpassas till just din organisation och kan köpas via 
våra partners.

En förhandsversion av LiveCDn finns redan nu tillgänglig från vår hemsida, 
www.thinlinc.se. Den är förinställd för vårt demosystem (se
www.thinlinc.se/testdrive för detaljer).

Rapportera eventuella problem till feedback at thinlinc.se.


----English version:

Together with ThinLinc 1.4.0, we are announcing a new product: The
ThinLinc LiveCD. By booting the entire operating system off a CD, the
LiveCD provides a fully secure environment for the ThinLinc client,
immune to viruses, spyware and other types of malicious code present
on the PCs hard drive. The ThinLinc LiveCD is ideal for users
connecting to the organization remotely. It is based on the
award-winning KNOPPIX software.

The ThinLinc LiveCD can be customized for your organization, and can be 
ordered via our partners.

A preview version of the ThinLinc LiveCD is already available from our web 
page, www.thinlinc.com. It is preconfigured for our demo system (see 
www.thinlinc.com/testdrive for details).

Please report any problems to feedback at thinlinc.com.

-- 
Peter Åstrand		Chief Developer
Cendio			www.thinlinc.com
Teknikringen 3		www.cendio.se
583 30 Linköping        Phone: +46-13-21 46 00
--789237761-1029110337-1112342395=:18061--More information about the Thinlinc-announce mailing list