[Thinlinc-technical] ThinLinc 3.1.0 beta version available

Peter Åstrand astrand at cendio.se
Thu Apr 22 14:07:30 CEST 2010


(En svensk version följer nedan.)

A beta version of the upcoming 3.1.0 release of ThinLinc is now
available. Take it for a test drive and let us know what you think!

Please note that this pre-release version should not be used on
critical systems. To download the beta version, send an email to
support at cendio.com.


---Svensk version:

En beta-version av den kommande releasen ThinLinc 3.1.0 finns nu
tillgänglig. Provkör den och berätta för oss vad du tycker!

Observera att denna förhandsversion inte ska användas på kritiska
system. För att ladda ner betaversionen, skicka ett brev till
support at cendio.se.


---
Peter Åstrand		ThinLinc Chief Developer
Cendio AB		http://www.cendio.com
Wallenbergs gata 4
583 30 Linköping	Phone: +46-13-21 46 00


More information about the Thinlinc-technical mailing list