[Thinlinc-technical] SafeLinc on Windows XP

Peter Åstrand astrand at cendio.se
Fri Apr 29 10:05:00 CEST 2005


  This message is in MIME format.  The first part should be readable text,
  while the remaining parts are likely unreadable without MIME-aware tools.

--789237761-548337028-1114760090=:22195
Content-Type: TEXT/PLAIN; CHARSET=iso-8859-1; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8BIT
Content-ID: <Pine.LNX.4.61.0504290935061.22195 at maggie.lkpg.cendio.se>


(An english version follows.)

Microsoft har nyligen släppt säkerhetsbulletinen MS05-019, som innehåller 
uppdateringen KB893066. Efter att denna uppdatering har installerats i 
Windows XP så fungerar ej SafeLinc. För att åter kunna använda SafeLinc 
måste Windows inbyggda filserver stängas av. Detta kan göras med 
kommandot:

net stop server

Tjänsten är avstängd tills nästa omstart. Den kan stängas av permanent med 
kommandot:

sc config lanmanserver start= disabled


----English version:

Microsoft has recently released the security bulletin MS05-019, which 
contains the update KB893066. After installing this update on Windows XP, 
SafeLinc does not work. To be able to continue using SafeLinc, Windows 
built-in file server must be disabled. This can be done with the command:

net stop server

The service is disabled until the next reboot. It can be disabled 
permanently with the command:

sc config lanmanserver start= disabled


-- 
Peter Åstrand		Chief Developer
Cendio			www.thinlinc.com
Teknikringen 3		www.cendio.se
583 30 Linköping        Phone: +46-13-21 46 00
--789237761-548337028-1114760090=:22195--More information about the Thinlinc-technical mailing list