[Thinlinc-technical] Textlägesinstallation av 1.3.1

Peter Astrand peter at cendio.se
Fri Aug 27 14:09:01 CEST 2004


Textlägesinstallation av 1.3.1 fungerar inte korrekt. Det är den typ av
installation som väljs ifall miljövariabeln DISPLAY ej är satt. 

Vid installation av 1.3.1 måste man alltså se till att DISPLAY är satt, 
och att en fungerande X11-miljö finns. 

-- 
Peter Åstrand		Chief Developer
Cendio			www.thinlinc.com
Teknikringen 3		www.cendio.se
583 30 Linköping        Phone: +46-13-21 46 00


More information about the Thinlinc-technical mailing list