[Thinlinc-announce] ThinLinc 3.1.1 released

Peter Åstrand astrand at cendio.se
Thu Jul 1 14:46:10 CEST 2010


A new version of ThinLinc has been released. This is a minor update to
the 3.1.0 version. It includes more than 30 enhancements, such as:

* The performance of the Windows client has been improved, it is about
   twice as fast as the previous version.

* A client package for IGEL Universal Desktop terminals is now
   provided.

* Many smart card improvements.

A detailed description of the news in this release is available at 
http://www.cendio.com/resources/docs/relnotes/3.1.1 . For more information 
about the previous release, please see the release notes available at 
http://www.cendio.com/resources/docs/relnotes/3.1.0 .

The client and server software can be downloaded directly from our web 
page http://www.cendio.com .

You can test ThinLinc 3.1.1 by creating an account on our demo
system. Please visit http://www.cendio.com/testdrive for more
information.


---Svensk version:

En ny version av ThinLinc har släppts. Det här är en mindre uppdatering 
till version 3.1.0. Den nya versionen innehåller fler än 30 förbättringar, 
såsom:

* Windowsklientens prestanda har förbättrats, den nya klienten är ungefär
   dubbelt så snabb som den tidigare versionen.

* Ett klientpaket för terminaler av typen IGEL Universal Desktop
   ingår nu.

* Många förbättringar för smarta kort har gjorts.

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna i den här versionen finns
på http://www.cendio.com/resources/docs/relnotes/3.1.1 . För mer
information om den tidigare utgåvan, se utgåveinformationen som finns
på http://www.cendio.com/resources/docs/relnotes/3.1.0 .

Klienter och servermjukvara kan hämtas direkt från webbplatsen
http://www.cendio.com/ .

Du kan enkelt testa ThinLinc 3.1.1 genom att skapa ett konto på vårt
demosystem. Gå till http://www.cendio.com/testdrive för mer
information.


---
Peter Åstrand		ThinLinc Chief Developer
Cendio AB		http://www.cendio.com
Wallenbergs gata 4
583 30 Linköping	Phone: +46-13-21 46 00


More information about the Thinlinc-announce mailing list