[Thinlinc-announce] ThinLinc 3.1.0 released

Peter Åstrand astrand at cendio.se
Fri Apr 30 13:15:49 CEST 2010


A new ThinLinc release is finally here, the first of this decade. It
includes more than 150 enhancements. The most prominent features are:

* Support for new platforms, such as Windows 7 and 64-bit versions of
  Windows Server

* Many smart card improvements

* Major enhancements for Virtual Desktop Infrastructure deployments:
   - Integration with VMware vSphere environments
   - Support for personal and shared pool machines
   - Web-based administration GUI


A detailed description of the news in this release is available at
http://www.cendio.com/resources/docs/relnotes/3.1.0 .

The client and server software can be downloaded directly from our web
page http://www.cendio.com .

You can test ThinLinc 3.1.0 by creating an account on our demo
system. Please visit http://www.cendio.com/testdrive for more
information.---Svensk version:

En ny ThinLinc-version är äntligen här, den första det här
decenniet. Den nya versionen innehåller fler än 150 förbättringar. De
viktigaste funktionerna är:

* Stöd för nya plattformar såsom Windows 7 och 64-bitarsversioner av
  Windows Server

* Många förbättringar för smarta kort

* Stora förbättringar för VDI-installationer:
   - Integration med miljöer med VMware vSphere
   - Stöd för personliga och delade pool-maskiner
   - Webb-baserat administrations-gränssnitt

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna i den här versionen finns på
http://www.cendio.com/resources/docs/relnotes/3.1.0 .

Klienter och servermjukvara kan hämtas direkt från webbplatsen
http://www.cendio.com/ .

Du kan enkelt testa ThinLinc 3.1.0 genom att skapa ett konto på vårt
demosystem. Gå till http://www.cendio.com/testdrive för mer
information.


---
Peter Åstrand		ThinLinc Chief Developer
Cendio AB		http://www.cendio.com
Wallenbergs gata 4
583 30 Linköping	Phone: +46-13-21 46 00


More information about the Thinlinc-announce mailing list