[Thinlinc-announce] ThinLinc 2.0.0 released

Peter Åstrand astrand at cendio.se
Thu Jan 31 16:08:26 CET 2008


(En svensk version följer nedan.)

Cendio is very proud to present ThinLinc 2.0.0. With this release we
introduce several major new features and enhancements. In total, this
release contains more than 100 enhancements. This includes:

* Support for Smart Card authentication and application access

* Integration with web portals

* Basic application publishing

* The new "Printer Access Control" feature making it possible to
  restrict access to certain print queues based on the connecting
  terminal

* Support for multiple concurrent sessions using a single user name

* A new session manager with radically improved scalability but also
  better protection against malfunctioning and rogue clients

A detailed description of the news in this release is available at 
http://www.cendio.com/support/release_notes/2.0.0 .

The client and server software can be downloaded directly from our web 
page http://www.cendio.com .

You can test ThinLinc 2.0.0 by creating an account on our demo
system. Please visit http://www.cendio.com/testdrive for more
information.---Svensk version:

Cendio är mycket stolta över att kunna presentera ThinLinc 2.0.0. Med
den här versionen så introducerar vi många nya funktioner och
förbättringar. Sammantaget så innehåller den här versionen fler än 100
förbättringar. Detta innefattar:

* Stöd för smarta kort, både för autentisering och åtkomst från
  applikationer

* Integration med webb-portaler

* Grundläggande stöd för applikationspublicering

* Den nya funktionen "Printer Access Control" gör det möjligt att
  begränsa tillgången till utskriftsköer utifrån vilken terminal
  som är ansluten

* Stöd för flera sessioner per användare

* En ny sessionshanterare som ger drastiskt förbättrad skalbarhet
  men också bättre skydd mot felaktiga och illvilliga klienter

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna i den här versionen finns på 
http://www.cendio.com/sv/support/release_notes/2.0.0 .

Klienter och servermjukvara kan hämtas direkt från webbplatsen 
http://www.cendio.se .

Du kan enkelt testa ThinLinc 2.0.0 genom att skapa ett konto på vårt
demosystem. Gå till http://www.cendio.se/demo för mer
information.

---
Peter Åstrand		ThinLinc Chief Developer
Cendio AB		http://www.cendio.se
Wallenbergs gata 4
583 30 Linköping	Phone: +46-13-21 46 00


More information about the Thinlinc-announce mailing list