[Thinlinc-announce] ThinLinc 1.5.0 released

Peter Åstrand astrand at cendio.se
Mon May 22 14:05:20 CEST 2006


(En svensk version följer nedan.)

Cendio is proud to announce our latest ThinLinc release, version
1.5.0. This version includes several new features as well as many
corrections. In total, this release contains more than 150
enhancements.

ThinLinc 1.5.0 features several new leading edge technologies:

* With the new SeamlessRDP functionality, ThinLinc allows for even
  better integration of Windows applications on a Linux
  desktop. Applications run from a Windows Terminal Server can now be
  resized, restacked and moved, just as if they were native Linux
  applications.

* The sound support has been further enhanced, featuring sound support
  in the Windows client and a new sound architecture that allows
  virtually any Linux application to use sound. ThinLinc now has the
  most complete sound support of all Linux-based thin client solutions
  on the market.

A detailed description of the news in this release is available at 
http://www.cendio.com/support/release-notes/1.5.0 .

The client and server software can be downloaded directly from our web 
page http://www.cendio.com .

You can test ThinLinc 1.5.0 by creating an account on our demo
system. Please visit http://www.cendio.com/testdrive for more
information.


---Svensk version:

Cendio presenterar stolt vår senaste ThinLinc-utgåva, version
1.5.0. Den här versionen innehåller många nya funktioner och
felrättningar. Sammanlagt så innehåller den här versionen fler än 150
förbättringar.

ThinLinc 1.5.0 innehåller flera toppmoderna teknologier:

* Med den nya funktionen SeamlessRDP så möjliggörs ännu bättre
  integration av Windowsapplikationer på ett
  Linuxskrivbord. Applikationer som körs på en Windowsterminalserver
  kan nu storleksförändras, stackas om och flyttas, precis som om de
  var riktiga Linuxapplikationer.

* Ljudstödet har förbättrats ytterligare, med ljudstöd i
  Windowsklienten och en ny ljudarkitektur som möjliggör att i princip
  alla applikationer kan använda ljud. ThinLinc har nu det mest
  kompletta ljudstödet av alla Linuxbaserade lösningar för tunna
  klienter på marknaden.

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna i den här versionen finns på 
http://www.cendio.se/support-sv/release-notes/1.5.0 .

Klienter och servermjukvara kan hämtas direkt från webbplatsen 
http://www.cendio.se .

Du kan enkelt testa ThinLinc 1.5.0 genom att skapa ett konto på vårt
demosystem. Gå till http://www.cendio.se/testdrive för mer
information.


-- 
Peter Åstrand		ThinLinc Chief Developer
Cendio			http://www.cendio.se
Teknikringen 3
583 30 Linköping    Phone: +46-13-21 46 00


More information about the Thinlinc-announce mailing list