[Thinlinc-announce] News on the ThinLinc Demo System / Nyheter i ThinLincs demosystem

Erik Forsberg demosupport at thinlinc.com
Mon Jul 4 10:19:36 CEST 2005


[An English version of this message follows below]

Hej!

Vi på Cendio har lagt till ett antal funktioner till vårt demosystem:

*) Det finns nu en visualiseringsprofil, där vi visar hur ThinLinc kan
  användas för att köra OpenGL-applikationer. 

*) Det finns nu möjlighet att testa ThinLinc på Novell Linux Desktop
  9 via vårt demosystem.

*) Det välkända pedagogiska programmet Lexia finns nu tillgängligt för
  demo, både via Windowsemulering med CrossOver och via
  Windowsterminalserver. 

Om du vill testa och ditt demokonto har slutat gälla, kontakta oss på
demosupport at thinlinc.com, så ökar vi giltighetstiden för ditt
konto. 

mvh,
Cendio AB  

[In English]

Hi!

Cendio AB would like to inform you about some news on our ThinLinc
demo system:

*) We now have a Visualization demo, that shows how ThinLinc can be
  used to run OpenGL applications. 

*) There is now a possibility to test running ThinLinc on top of
  Novell Linux Desktop 9.

*) The application "Lexia", a well-known swedish educational
  application is available for demo, both via windows emulation with
  Crossover and via a windows terminal server.

If your demo account has expired, please contact us at
demosupport at thinlinc.com, and we'll extend the lifetime of your
account. 

Regards,
Cendio AB
-- 
Erik Forsberg        Telephone: +46-13-21 46 00
Cendio AB          Web: http://www.cendio.com
		       
More information about the Thinlinc-announce mailing list