[Thinlinc-announce] Version 1.2.0

Peter Astrand peter at cendio.se
Tue Sep 30 17:21:09 CEST 2003


Version 1.2.0 av ThinLinc är nu färdigställd. Den innehåller många 
nyheter:


* Allmänt:
  * En ny funktion, kallad "SafeLinc", har lagts till. SafeLinc gör
   det möjligt att på ett säkert sätt komma åt filservrar och
   skrivare, även över ett osäkert nätverk. SafeLinc licensieras
   separat.

  * Lokala skrivare stöds. ThinLinc överför utskriftsjobben i
   formatet Adobe Portable Document Format (PDF), vilket innebär
   att utskriftsjobb kan överföras med väldigt lite bandbredd. 

   När Windowsklienten används så krävs det att en PDF-läsare,
   t.ex. Adobe Acrobat Reader, är installerad för att utskrift på
   lokal skrivare ska fungera. 

  * ThinLincs Webmin-modul har nu samma utseende som standardtemat i
   Webmin. 

* Klienten:
  * Klienten använder nu GNU getopt för tolking av
   kommandoradsargument. Det här betyder att syntaxen och
   kommandoradsflaggorna är något annorlunda jämfört med tidigare
   versioner. 

  * En klient för Solaris 8 och 9 finns med på klient-CDn. 

  * Linuxklienten fungerar på andra distributioner än Red
   Hat. Distributioner baserade på Linux 2.4 och glibc 2.2.5 eller
   nyare bör fungera.

  * En Java-klient med stöd för kryptering har utvecklats. Den
   bygger på SSHVnc
   (http://3sp.com/products/sshtools/sshvnc/sshvnc.php).

  * Det finns nu begränsat stöd för åtkomst till klientens lokala
   filsystem från terminalservern. F.n. fungerar detta endast på
   Windowsplattformen, och kräver att man "delar ut" det lokala
   filsystemet manuellt. Filsystemen kan endast nås från
   terminalservern, genom att använda kommandoradsverktyg. 

   Utökat stöd för åtkomst till lokala filsystem kommer att ingå i
   version 1.3. 

  * Windowsklienten hanterar nu tecknen omljud, tilde och cirkumflex
   på ett korrekt sätt, när man använder svenskt tangentbord. 

  * Logotypen i klienten kan bytas ut. 


* Server:
  * All konfiguration hanteras av Hiveconf, ett nytt
   konfigurationsramverk. Detta har flera fördelar. T.ex. har alla
   konfigurationsfiler ett gemensamt
   utseende. Konfigurationsparametrar kan modifieras via
   skräddarsydda verktyg, men det är fortfarande möjligt att ändra
   i de textbaserade konfigurationsfilerna för hand. 

   I ThinLinc ingår det ett konfigurationsverktyg som kallas
   "tl-config", som kan användas för att visa och modifiera
   konfigurationsparametrar. Konfigurationsfilerna har flyttats
   från /opt/thinlinc/etc till
   /opt/thinlinc/etc/conf.d. Parametrarna i den gamla filen
   functions.sh har flyttats till filen
   /opt/thinlinc/etc/conf.d/appservergroups.hconf. Om du
   uppgraderar från en tidigare ThinLinc-version så kommer den
   gamla konfigurationen automatiskt att migreras till Hiveconf. 

   För mer information om Hiveconf, se
   http://www.lysator.liu.se/~astrand/projects/hiveconf/.

  * Grupper av applikationsservrar kan nu defineras. Detta gör det
   möjligt att t.ex. använda flera olika typer av
   windowsterminalservrar.

  * Servern Xvnc använder numera standardmässiga
   s.k. keycodes. Detta ger bättre kompatibilitet med speciella
   applikationer såsom Mac-on-Linux, Wine och Crossover. 

  * Installationsprogrammet har förbättrats. Det stödjer numera
   uppgradering från tidigare versioner. 

  * Det är numera möjligt att nå Windowsfilservrar från
   terminalservrarna (i Linuxmiljön). Windowsutdelningarna kan
   monteras under användarens hemkatalog automatiskt under
   inloggningen. 


* tl-150MB (minidistribution):
  * Installation via PXE är nu möjlig. 


* Windowsintegration:
  * Det är nu möjligt att klipp-och-klistra text till och från
   applikationer som körs på en windowsterminalserver (via RDP). 

  * Om autenticering mot Windows via Winbind används, så kan nu
   grupper större än 1024 tecken användas. 


* Dokumentation:
  * All dokumentation har sammanställts till ett gemensamt dokument:
   "The ThinLinc User Guide". Detta dokument finns tillgängligt i
   flera olika format, som t.ex. PDF, HTML och ren text. ThinLinc
   1.2 innehåller kraftigt utökad dokumentation jämfört med
   tidigare versioner. 


Klienter kan som vanligt hämtas direkt från hemsidan. Servermjukvaran
finns tillgänglig på partnerwebben samt på
http://www.cendio.se/files/thinlinc/protected/. 

Den nya versionen kräver en ny systemlicens. Kunder med
underhållsavtal erhåller automatiskt en ny systemlicens. 


PS. Välkomna till vårt diskussionsforum på http://kom.thinlinc.com/. 


-- 
Peter Åstrand		www.thinlinc.com
Cendio Systems		www.cendio.se
Teknikringen 3		Phone: +46-13-21 46 00
583 30 Linköping
More information about the Thinlinc-announce mailing list