[Thinlinc-announce] Version 1.0.2 klar

Peter Åstrand peter at cendio.se
Wed Mar 5 17:09:43 CET 2003


Nu är version 1.0.2 av ThinLinc klar. Bland nyheterna finns:

* Allmänt:
  * ThinLinc har nu licenshantering inbyggt. Systemet håller koll på 
  antalet samtidiga sessioner, och varnar ifall gränsen överskrids. För 
  att köra systemet behövs nu också en systemlicens. Utan systemlicens 
  kan endast en session åt gången vara aktiv. Observera: Ni som idag kör 
  ThinLinc, se till att kontakta oss och ordna licenser, innan ni 
  uppgraderar. 

* Klienten:
  * Stöd för X11-terminaler som klienter
  * Problemet med att fel fält hade fokus på dedikerade klienter är nu 
  löst. 
  * Klienten kommer automatiskt ihåg senaste server.
  * Stöd för 8-bitars färgdjup, för långsamma förbindelser. 

* Servern:
  * Stöd för Novell Netware filservrar. Användarnas hemkataloger kan
  t.ex. läggas på en Netware-server. 
  
* Windowsintegration:
  * Stöd för 16-bitars färgdjup mot Windows 2003 server (beta). 
  * Utökat stöd för att köra enstaka Windowsapplikation i Linuxmiljö: 
   Minimering av Windowsapplikationen ger förväntat resultat. 


Klienterna kan som vanligt hämtas från hemsidan http://www.thinlinc.com/.
Servermjukvaran kan hämtas från
http://www.cendio.se/files/thinlinc/protected/ (endast för kunder och
partners, kontakta oss för inloggningsuppgifter.)

-- 
Peter Åstrand        Telephone: +46-13-21 46 00
Cendio Systems        E-mail: peter at cendio.se
Teknikringen 3
583 30 Linköping

More information about the Thinlinc-announce mailing list