[Thinlinc-announce] Version 1.1

Peter Åstrand peter at cendio.se
Tue Apr 29 13:37:32 CEST 2003


Version 1.1.0 är nu färdigställd. Bland nyheterna finns:

* Allmänt:
  * Ändrade plattformskrav: RedHat Linux 7.3, 8.0 och 9 stöds. 

  * Skuggning fungerar med de vanliga klienterna, med full
   kryptering. 


* Klienten:
  * Det grafiska gränssnittet har omarbetats, och har nu ett enkelt
   och ett avancerat läge. 

  * Inloggningsnamnet är ej skiftlägeskänsligt. Klienten tolkar
   alltid inloggningsnamnet som om det var skrivet med
   gemener. Denna ändring har gjorts eftersom de flesta användare
   förväntar sig att t.ex. "John" och "john" är samma användare.

  * Windowsklienten distribueras som en enda exekverbar fil, som
   direkt startar installationsproceduren. 

  * Windowsklienten kan köras direkt från ett distributionsmedia
   (som t.ex. CD-ROM), utan att man behöver installera den först. 

  * Windowsklienten rapporterar in nätverkskortets MAC-address till
   ThinLinc-servern, precis som Linuxklienten gör. Detta innebär
   att funktionen "närmsta skrivare" nu är tillgänglig även för
   Windowsklienter. 

  * Linuxklienten distribueras som ett RPM-paket. 

  * Enklare bekräftning av serverns SSH-nyckel. En gemensam
   dialogruta används både för Windowsklienten och Linuxklienten. 

  * Klienten har bättre och tydligare felmeddelanden. 


* Server:
  * Syntaxen för kommandot tl-run-winapp har förändrats. Tidigare så
   angavs RDP-flaggor efter applikationsnamnet (exempel:
   tl-run-winapp excel -D -g workarea -T Excel). Detta gjorde det
   omöjligt att ange parametrar till applikationen. Den nya
   syntaxen är:

   tl-run-winapp [options] <windows application> [application arguments]

  * ThinLinc-katalogen på servern har ändrats från ~/.vnc till
   ~/.thinlinc.

  * Stabilitetsförbättringar. Servern hanterar nu felsituationer
   bättre, t.ex när en användare försöker logga in som inte har
   någon hemkatalog. 

  * Ett menybaserat installationsprogram (install-server)
   underlättar serverinstallationen. 

  * Administrationsmodulen till Webmin stödjer övervakning av
   lastbalanseringen. 


* tl-150MB (minidistribution):
  * Distributionen är nu enklare att installera, och dessutom
   mindre. 

  * tl-150MB innehåller numera en SSH-server, vilket gör det lättare
   att administrera klienterna. 


* Windowsintegration:
  * Ett grafiskt installationsprogram för lastbalanseringsagenten
   (NSClient) ingår. 


* Dokumentation:
  * Dokumentationen innehåller information om hur man använder
  verktyget "Directory Administrator" för att administrera användare
  i LDAP. 


Klienterna kan hämtas från http://www.thinlinc.com/. Servermjukvaran finns
tillgänglig på http://www.cendio.se/files/thinlinc/protected/ (endast för
kunder och partners, kontakta oss för inloggningsuppgifter.)

Observera att den här nya versionen kräver en ny systemlicens. Kunder med 
underhållsavtal erhåller automatiskt en ny systemlicens (skickas ut via 
e-post). 


PS. Besök gärna vårt diskussionsforum på http://kom.thinlinc.com/. 

-- 
Peter Åstrand		www.thinlinc.com
Cendio Systems		www.cendio.se
Teknikringen 3		Phone: +46-13-21 46 00
583 30 Linköping
More information about the Thinlinc-announce mailing list